Odlučovače tuků (lapáky, lapoly)

Odlučovače tuku (typ LPT) jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyňských provozů, školních a podnikových jídelen, potravinářských provozů, provozů zpracování masa, restaurací atd. Odlučovače tuku slouží k vysrážení a zachycení tuků, jako ochrana kanalizace a ostatních zařízení kanalizační sítě před jejich zanášením.

Odlučovače tuků se osazují na odpadní kanalizaci (větev) z prostorů, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud možno co nejblíže místu vzniku těchto vod. Odpadní vody ze sociálních zařízení se nesmí do odlučovačů tuků vpouštět. Použití odlučovačů se doporučuje i před domovní ČOV, pokud by vody obsahovaly větší množství tuků. Rozklad tuků způsobuje okyselení vod a působí biochemické a mechanické závady, což má za následek snížení účinnosti ČOV.

URČENO PRO:
  • Kuchyně (podnikové, školní, restaurační atd.)
  • Potravinářské provozy
  • Ochranu ČOV před snížením její účinnosti
  • Ochranu kanalizace před zanášením
CO OCENÍTE (VÝHODY NAŠEHO ŘEŠENÍ):
  • Příznivá cena při srovnání s jinými technologiemi
  • 100% vodotěsnost
  • Vysoká životnost
  • Kompletní provedení z plastu
  • Vysoká účinnost čištění
  • Jednoduchá doprava a instalace


ILUSTRAČNÍ FOTO:

Další informace k tomuto produktu si můžete stáhnout ve formátu PDF.> Zajímá mě cena